இடுகைகள்

ஏப்ரல் 14, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

எனக்குள் காதல் மழை 12

உன் கண்கள் ... தானியக்கி நானே .... தொலைக்காட்சி-நீ அசைகின்றபோதேலாம் அசைகிறேன்....!!! ^ எனக்குள் காதல் மழை தூறல் 12 கவிப்புயல் இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 11

கிளியிடம் கொத்தும் பயிற்சி .... எடுக்கப்போகிறேன் ... உன்னை எப்படி ... கொத்திக்கொண்டு ... செல்லலாம் ...? என்பதை அறிந்து கொள்ள....? ^ எனக்குள் காதல் மழை தூறல் 11 கவிப்புயல் இனியவன்