இடுகைகள்

மார்ச் 2, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

என்னவனே என் கள்வனே 10

என் இதய வீட்டுக்கு...... எப்போது குடிவர போகிறாய்....? எண்ணத்தால் தினமும் கோலம்.... வண்ண வண்ணமாய் போடுகிறேன்..... தினமும் என் ஏக்க மூச்சு..... அழித்து கொண்டே போகிறது......!!! கோலங்கள் மாறுகின்றன...... உன் கோலம் ஏன் மாறவில்லை........ இறைவா இவன் காணும்...... கனவை நிஜமாக்கி என்னை...... காதலிக்க வைத்துவிடு............!!! ^^^ என்னவனே என் கள்வனே 10 காதல் ஒரு அடிப்படை தேவை கவிப்புயல் இனியவன்

என்னவனே என் கள்வனே 09

என் ...................... இதய ஊஞ்சலை...... ஆடவைத்துவிட்டு அதில்.... ஏறமாட்டேன் என்று  ஏன் ...... அடம்பிடிகிறாய்........? எத்தனை காலம் தான்..... வெறும் ஊஞ்சலாடும்.....? சுற்றும் பம்பரத்துக்கு கூட..... ஓய்வுண்டு என் இதயத்தை...... பம்பரமாய் சுற்றிவிட்டு....... பார்த்து கொண்டே இருகிறாய்........!!! ^^^ என்னவனே என் கள்வனே 09 காதல் ஒரு அடிப்படை தேவை கவிப்புயல் இனியவன்