இடுகைகள்

ஏப்ரல் 21, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

எனக்குள் காதல் மழை 20

உன்னிடம் இருக்கும் புன் (நகையை ) என்னிடம் அடகு வை .... நான் உனக்கு வட்டி ... தருகிறேன் ....!!! ^ எனக்குள் காதல் மழை 20 கவிப்புயல் இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 19

நீ தோழியோடு பேசும்போது .... அத்தனை அழகாய் இருகிறாய் ... ஒருமுறை .... என்னோடு பேசிப்பார் ... இன்னும் அழகாய் இருப்பாய் .... காதலோடு யார் பேசினாலும் ... அழகுதான் - நீ இரட்டை அழகு பெறுவாய் ....!!! ^ எனக்குள் காதல் மழை 19 கவிப்புயல் இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 18

எனக்கு ஒரு குறி சோதிடம் சொல் .... உன்னை ஒருத்தி .... காதலிக்கிறாள் ... என்று நீயே சொல் ....!!! அப்போதிலிருந்து .... சோதிடத்தை நம்புகிறேன் ....!!! ^ எனக்குள் காதல் மழை 18 கவிப்புயல் இனியவன்