இடுகைகள்

ஏப்ரல் 21, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

அகராதியில் காதல் செய்கிறேன் 02

ஆ யிரம் பூக்களில் ஒருத்தியவள் ... ஆ ராதனைக்குரிய அழகியவள் .... ஆ த்ம ஞானத்துடன் பிறந்தவள் .... ஆ யிரம் ஜென்மங்கள் அவளே.... ஆ ருயிர் காதலியவள் ......! ஆ ருயிரே என்று அழைத்துப்பார் .... ஆ சை வார்த்தைகளை தவிர்த்துப்பார் ... ஆ ணழகன் நீ என ஏற்றுகொள்வாள் .... ஆ னந்தமாய் காதலோடு வாழ்ந்திடு ....! ^^^ அகராதியில் காதல் செய்கிறேன் கவிப்புயல் இனியவன்

அகராதியில் காதல் செய்கிறேன்

அ கிலத்தில் உனக்கான .... அ ன்புக்காதலி பிறந்து விட்டாள்... அ வள்  எப்போது கிடைப்பாள்....? அ வதிப்படாதே அவஸ்தை படாதே .... அ வதார புருஷர் போல் தோன்றுவாள் ...! அ வளிடம் இதயத்தை கொடு .... அ வளையே இதயமாக்கு ..... அ வளிடம் நீ சரணடை .... அ வள் தான் உன் உயிரென இரு அ வளுக்காய் உயிர் வாழ்ந்துடு ....! ^^^ அகராதியில் காதல் செய்கிறேன் கவிப்புயல் இனியவன்