இடுகைகள்

ஏப்ரல் 15, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

எனக்குள் காதல் மழை 15

நான் ஓடும்போது நெஞ்சை ... பொத்தி ஓடுகிறேன் .... மற்றவர்களுக்கு ...... வேண்டுமென்றால் .... சட்டை பையில் இருக்கும் .... பணம் விழாமல் இருக்க ... என்று ஜோசிக்கட்டும் ....!!! நீ அப்படி நினைத்துவிடாதே ... உனக்கு தெரியும் நெஞ்சில் ... இருப்பது நீ ....!!! ^ எனக்குள் காதல் மழை 15 கவிப்புயல் இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 14

உனக்கும் எனக்கும் ... எத்தனை வேறுபாடுகள் .... அழகால் அறிவால் பணத்தால் ... ஒரே ஒரு ஒற்றுமை .... உன்னிடமும் என்னிடமும் ... காதல் கொண்ட இதயம் ... இருக்கிறது ......!!! ^ எனக்குள் காதல் மழை 14 கவிப்புயல் இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 13

ஒருவரை ஒருவர் .... தெரியாமல் முட்டி .... மன்னிப்பு கேட்டு .... அதை மனதுக்குள் ... சுமந்துகொண்டு ... காதல் நினைவோடு ... வாழ்வதெல்லாம் .... சினிமாவில் தான் .... நடக்கும் ......!!! என்ன அதிசயம் .... நமக்கும் நடக்கிறதே ....!!! ^ எனக்குள் காதல் மழை தூறல் 13 கவிப்புயல் இனியவன்