இடுகைகள்

ஏப்ரல் 27, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

விடுகதைக்கவிதைகள் 02

பூமியில் மூன்றில் இரண்டு.... பங்கு ..... நான் ......!!! உடலில் மூன்றில் .... இரண்டு பங்கு ..... நான் ....!!! என்னில் மூன்றில் .... இரண்டு பங்கு .....!!! ஆனால் என்னில் .... சூரிய ஒளி படாது .... அப்படிஎன்றால் .... நான் யார் .....? & & & & & விடை ; இளநீர் ^ சிறுவர்களுக்கான கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்

விடுகதைக்கவிதைகள்

அவன் ..... இல்லாவிட்டால் .... நான் இல்லை ... நான் இல்லாவிட்டால் .... அவனுமில்லை .... நாங்கள் இரட்டை .... பிறவிகள் இல்லை .... அப்போ நாங்கள் .... யார் ...................? & & & & & விடை ; உடலும் உயிரும் ...!!! ^ சிறுவர்களுக்கான கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 30

இன்று.... கிரக தோஸமாம்.... சுவாமியின் கதவு.. மூடப்பட்டிருக்குமாம்... உனக்கு எப்போது... கிரக தோஸம்.... என் இதயத்தில்... உன்னை வைத்து... மூடனும்.....! & எனக்குள் காதல் மழை கே இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 29

மின் காந்த அலையை... கணிக்கும் அறிவியல்... உன் கண் காந்த அலையை... எப்போது கணிக்குமோ....? எனக்குள் காதல் மழை கே இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 28

மோனோலிஸா... ஒவியம் எப்படி... வைத்த்தாலும்... எம்மை பார்ப்பது... போல் தான் இருக்கும்... உன் புகைப்ப்டமும்... எங்கு வைத்தாலும்... என்னையே பார்க்கிறாய்....! & எனக்குள் காதல் மழை கவிப்புயல் இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 26

நீ ஒருமுறை ... பாட்டி வடை சுட்ட... கதையில் பாட்டியாக மாறு.... கதையையே மாற்றிவிடுகிறேன்... காக்காவாக வந்து ... உன்னை தூக்கிச்செல்கிறேன்... & எனக்குள் காதல் மழை கவிப்புயல் இனியவன்

எனக்குள் காதல் மழை 25

பொம்மை கடைக்குள்.... சென்று விடாதே,,,, இந்தபொம்மைதான்.... வேண்டும் என்று,,, உன்னை கொண்டு.... சென்று விடுவார்கள்.....!!! & எனக்குள் காதல் மழை கவிப்புயல் இனியவன்